Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy iskolánk alapítványát, a PARK ALAPÍTVÁNY-t,a Szülői Munkaközösség és a Tantestület 1995-ben közösen hozta létre. Az elmúlt évben az Önök által felajánlott jövedelemadó 1 %-át fogadni tudta, mely összesen 238.541 Ft-tal növelte az alapítvány vagyonát. Tanulóink nevében tisztelettel köszönjük támogatásukat! Egyben kérjük,- az évek óta folyamatosan csökkenő bevételeink miatt is, - hogy a 2013. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át ismét a PARK ALAPÍTVÁNY részére ajánlják fel. Az alapítvány számlájára befizetett összeget az alapító által létrehozott Kuratórium kezeli. A pénzösszeg kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt célokra használható fel. A Kuratórium tagjai szülők és pedagógusok, akik az alapítvány vagyonát folyamatosan növelik, hogy a kamatokból minél több iskolai program, sport- és tanulmányi verseny támogatására és eszközfejlesztésre kerülhessen sor.
A 2013. évben az alapítvány támogatta többek között az tanulmányi versenyek nevezési díjait, erdei iskolát, nemzetiségi és ének tagozat rendezvényeit.

Tisztelt Szülők!
Kérjük Önöket, hogy adóbevallásuk során adójuk 1%-ával a PARK ALAPÍTVÁNY-t szíveskedjenek támogatni.
Alapítványunk adószáma:              18307742-1-02
számlaszáma:            11731070-20012711

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

Mohács, 2014. január 27.