Az intézmény ökoiskolai tevékenységének bemutatása

 

1. Az intézmény bemutatása


    1962 – 2008-ig:                     Park Utcai Általános Iskola 7700 Mohács Park u. 1.

    2005.                                      1. Ökoiskola cím

    2008.                                      2. Ökoiskola cím

 

2008 –ban:                          A mohácsi általános iskolákat egy szervezeti egységbe integrálták.

                                               Az új intézmény neve: Mohács Térségi ÁMK

                                               Park utcai feladat-ellátási hely

                                               7700 Mohács

                                               Park u. 1.

 

2011.                                      3. Ökoiskola cím (Ezt a címet a Park iskola pályázatával az ÁMK

                                               minden iskolája elnyerte.)

 

2013. január 1.                Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

( Új nevünk és új alapító okiratunk még nincs)

 

A Mohács Térségi ÁMK Park iskolája 2013. január 1-jétől állami fenntartású, 8 évfolyamos általános iskola. 1962-ben épült a Park u. 1. szám alatt a mai iskolaépület, a nyolcvanas években bővítették a 2. emelettel.

A tanulók létszáma 360 fő, évfolyamonként 2 párhuzamos osztályban.

Az intézmény mindig élen járt a kezdeményezésben, a pedagógiai módszerek megújításában, párhuzamosan a hagyományok őrzésében, ápolásában.

 

Iskolánk szakmai kiválóságra és személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével, ahol minden diák a képességei szerinti optimális szintet teljesíti.  Kiemelt nevelési feladatunk a környezetért felelősen gondolkodó, a környezetét védő és szerető, testben és lélekben egészséges gyermekek nevelése.

 

Jelentősebb szakmai fejlesztések

1958.jogelőd Külvárosi Iskolában az ének – zene tagozatos oktatás elindítása

1964-1973. Orosz tagozat működtetése. E feladatot ezután a Széchenyi Téri Általános Iskola vette át.

1969. Szaktantermes oktatás bevezetése


1971/72. Testnevelés tagozat beindítása és működtetése 1981-ig. 1981/82. tanévtől a Brodarics Téri Általános Iskola átvette és ellátja a testnevelés tagozatos oktatást.

1978. Német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése

1992 – 1996. Keresztény szellemű oktatás a Gólya utcai épületben.

1996-98.    Helyi tantervek írása

Lakóhelyismeret 1-4. Ofi-társadalomismeret 1-4., 5-8.

                    Rajz és vizuális kultúra 1-8. o.

1998.          I. Pedagógiai program készítése

 2001-2003. Csoportos formában, tanácsadói segítséggel bevezettük a Comenius 2000.     közoktatási minőségfejlesztő program I. intézményi modelljét.

    2004.              Pedagógiai program módosítása

                            Minőségirányítási program készítése

    2005.               Ökoiskola címet nyertünk

    2006.               IMIP módosítása: A Teljesítményértékesítési szabályzat elkészítése

    2007.               Pedagógusok Teljesítményértékelési Szabályzatának bevezetése

                             PP módosítása: NAT változása alapján

    2008.               Második alkalommal nyertünk Ökoiskola címet.

2009/10, 2010/11. Nem szakrendszerű oktatás az 5. 6. évfolyamon

    2009/10.       TÁMOP 3. 1. 4. Pályázat keretében a kompetencia – alapú oktatás bevezetése

                        és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése

                        A Pedagógiai program módosítása

    2010/11.        Kompetenciaalapú oktatás bevezetése

                            A 3. Ökoiskola cím, amit az ÁMK általános iskolái is elnyertek.

    2011/12.        Iskolánk működésének 50. éve. Jubileumi rendezvények. 

Park iskola már  8 éve az Ökoiskola cím birtokosa. Eddig is fontosnak tartottuk a fenntarthatófejlődés szemléletének terjesztését minden oktatási intézményben és a város lakosságának körében is

Az ÁMK megalakulása óta közösen szervezünk környezetvédelmi és egészségnevelési programokat. Az összevont intézmény Pedagógiai programjában kiemelt nevelési feladatunk a környezetért felelősen gondolkodó, a környezetét védő és szerető, testben és lélekben egészséges gyermekek nevelése.

A teljes dokumentum letölthető itt.

Örökös Ökoiskola cím /bővebben/


A fotóra kattintva galéria nyílik!