határtalanul

A 2019-es évben a Park Utcai Katolikus Általános Iskola 7.a és 7.c osztály tanulói 30 fővel és 3 kísérővel, egy 3 napos csodás erdélyi kiránduláson vehettek részt a Határtalanul program keretében. Számtalan élménynek lehettünk részesei. Történelmi, természetismereti, művészeti és emberi oldalról megközelítve sok szépet láthattunk, tapasztalhattunk, valamint lelki feltöltődésben, megerősítésben volt részünk. Utunk során érintettük például Kolozsvárt, Gyulafehérvárt, Tordát, Torockót, Nagyenyedet, Vajdahunyadot és Dévát. A tartalmas kirándulásunk sorát Aradon zártuk, ahol (szintén) elhelyeztük a megemlékezés virágait és elénekeltük a Himnuszt. (fotógaléria)

 


 

határtalanul

A Park Utcai Katolikus Általános Iskola 7.B osztálya 2018. április 24-27 között az EMMI által meghirdetett Határtalanul kirándulás keretében  Erdélybe utazott.
A nyertes pályázat 2.097 600Ft-tal támogatta az kiutazást.
A program során a gyerekek és az őket kísérő nevelők megnézhették Arany János nagyszalontai szülőházát. Szent László királyunkról szóló legenda helyszínét a tordai hasadékot és a sóbányát. Segesvár, Gyulafehérvár és Székelyudvarhely nevezetességeinek megismerését helyi idegenvezető is segítette.
A kirándulás legszebb pillanata azonban anyárádgálfalvai Szentiváni Mihály Általános Iskolában eltöltött délelőtt volt.  A parkos diákok megtapasztalhatták, az ott élő magyar gyerekek vendégszeretetét és a nemzeti összetartozás érzését.
A kirándulás Aradon gyertyagyújtással ért végett, ahol az iskola tanulói rövid műsorral emlékezteka 13 aradi vértanúra.
A vidám hangulatú kirándulás határtalan élményt nyújtott a programon résztvevő gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.

A kiránduláson készült fotó és videó anyag megtekinthető.

 


határtalanul

A Határtalanul program keretében az idei tanévben 1048000 Ft támogatást nyertünk. A 7.a és 7.c osztályos tanulókkal (35) Székelyföldön tölthettünk el 4 csodálatos napot. A következő helyszíneken jártunk: Király hágó - Bánffyhunyad -  Koloszvár - Torda - Farkaslaka - Korond - Szejkefürdő - Parajd - Szováta- Székelyudvarhely - Csiksomlyó - Gyilkos-tó - Békás szoros - Segesvár - Marosvásárhely. A kiránduláson készült videó anyag megtekinthető.

 


határtalanul

Ismét „Határtalanul” nagy öröm érte az iskola 7. évfolyamos tanulóit. Az EMMI Támogatáskezelő eredményesen bírálta el az intézmény HATÁRTALANUL programját, 1259800 forinttal támogatva a tanulók erdélyi utazását. Harmadik alkalommal utazhatnak diákjaink a történelmi Magyarország magyarok lakta területére. Negyvenöt tanulónk Székelyföld nevezetességeivel ismerkedhet meg 2015. április 20. és 23. között.

Útvonal: Nagykároly – Érdmindszent – Zilah – Torockó- Torda - Kolozsvár - Nagyenyed - Gyulafehérvár - Vajdahunyad - Arad

A kiránduláson készült fotó és videó anyag megtekinthető.


határtalanul

A Határtalanul program keretében 2014. április 23-25. között Dél - Erdélyben jártak a hetedik évfolyamos tanulóink. A színes program során koszorút helyeztek el a 13 aradi vértanú emlékművénél. Meglátogatták a Dévai Szent Ferenc Árvaházat, és Hunyadi János sírját Gyulafehérváron. Csernakeresztúron magyar diákokkal ismerkedtek. A jó hangulatú, tartalmas kirándulás lebonyolításáért köszönet a tanulókat kísérő öt lelkes Kollégának.
A kiránduláson készült fotó és videó anyag megtekinthető.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

határtalanul

A Határtalanul program keretében a 7. osztályosok Dél-Erdélyi körútra nyújtottak be pályázatot, amit az EMMI Támogatáskezelő eredményesen bírált el. A megnyert összeg 1 174 000 Ft, ami tanulónként 25 000 Ft támogatást jelent. Az utazás 2014. április 23-25. között valósul meg, 46 tanulóval és 5 nevelővel.
Az útvonal: Mohács - Arad – Világos – Déva –Csernakeresztúr – Szászsebes – Gyulafehérvár – Nagyszeben – Csernakeresztúr – Vajdahunyad – Temesvár –Mohács.
Az utazás célja: a határon túli magyar területek meglátogatása, ismerkedés az ott élő diákokkal.


 

 

határtalanul

2012 április 26 - 28

A Határtalanul című pályázatot elnyerve, iskolánk 7. osztályos tanulói, összesen 45-en egy 3 napos Felvidéki tanulmányi kiránduláson vettek részt.csoportképGalánta- Bős – Pozsony - Dévény Körmöcbánya – Besztercebánya – Zólyom – Léva magyar vonatkozású nevezetességeit ismerhették meg gyermekeink. Gimes település magyar iskolájában egy csodálatos délelőttöt töltöttünk el az ottani magyarokkal.

„Jó volt más kultúrát, embereket megismerni.  Jó, hogy máshol élő magyar anyanyelvűek így őrzik a magyarságot és büszkék arra, hogy magyarok. Mi is büszkék voltunk rá, hogy magyarok vagyunk.”

Köszönjük, hogy a program keretében eljuthattunk a Felvidékre.

7.a és 7.c osztályos tanulók

A kiránduláson készült fotó és videó anyag megtekinthető.